Hajápolás - Khadi

Khadi Hajápolás Khadi

Bió

Khadi

Hajfesték por / női

3 550 Ft

Khadi Hajfesték por 100 g női 3 550

Bió

Khadi

Hajfesték por / női

3 650 Ft

Khadi Henna & Amla Hajfesték por 150 g női 3 650

Bió

Khadi

Hajápoló kúra / női

3 550 Ft

Khadi Senna/Cassia Hajápoló kúra 100 g női 3 550